Webky živě

Terms and Conditions

Články

Poslední změna: Únor 16, 2024

článek: www.xchat.tv - obsah

Podmínky této smlouvy ("Souhlas") řídí vztah mezi Mnou (jako Host a/nebo Člen) a subjektem k identifikace státu/místa vašeho bydliště, buď JWS Americas S.à r.l., společnost s ručením omezeným, která se řídí lucemburským právem a sídlem na adrese 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovaná v Lucemburském obchodním rejstříku a rejstříku společností pod číslem 245.539, za předpokladu, že jste jako osoba se sídlem ve Spojených Státech amerických, nebo v JWS International S.à r.l., společnost s ručením omezeným, která se řídí lucemburským právem, se sídlem na adrese 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem 249.566, pokud jste osoba se sídlem v jakékoli jiné zemi kromě Spojených států amerických (JWS Americas S.à r.l. nebo JWS International S.à r.l., pokud je to relevantní, nadále referováno jako "Operátor webu") pokud jde o používání služeb na www.xchat.tv webu. V této smlouvě "www.xchat.tv" označuje buď Operátora webu nebo www.xchat.tv web spravovaným Operátorem webu podle příslušného kontextu.

Výklad pojmů
 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštěvník, který se zaregistruje na služby stránek.
 • Host - Návštěvník, který vstoupí na a/nebo navštíví internetové stranky www.xchat.tv bez registraci na webu.
 • Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO)/ Vysílající/Model - Fyzická osoba starší než 18 (nebo 21), podle jurisdikce, kdo poskytuje show, chatování nebo interakci se Členy a Hosty stránky.
 • Zůstatek kreditu - Na stránkách www.xchat.tv mají členové příležitost získávat kredity k placení za prémiové služby kupováním balíčků. Platby bezpečně zpracovává náš platební operátor a zakoupené kredity se následně objevují na účtu člena jako zůstatek.
 • Free Chat - povolená možnost komunikovat s poskytovatelem erotických služeb ve formě online chatu.
 • Soukromý chat - V soukromém chatu je členům dovoleno si psát nebo si povídat (hlasovou komunikací) s poskytovateli erotických služeb přímo a s vyloučením běžných uživatelů.

Svým vstupem či registrací na tyto webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a přijímáte je:

 1. www.xchat.tv jsou online erotické interaktivní stránky (včetně erotického a sexuálního obsahu s nahotou i bez nahoty). Z toho důvodu je nezletilým přístup zakázán. Přístup na www.xchat.tv se nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit dotčeny zábavním erotickým obsahem, a případný přístup na www.xchat.tv je pro takové osoby na jejich vlastní zodpovědnost.
 2. Zábavný erotický obsah těchto stránek poskytují ženy a muži starší 18 let z celého světa běžně označovaní jako poskytovatelé erotických služeb (ASP - Adult Service Providers).
 3. Poskytovatelé erotických služeb (ASP) chatují a provozují živé show pomocí své webkamery pro uživatele z celého světa, kteří si je vybrali na základě žívých přenosů, fotografií a upoutávkových i placených videí.
 4. www.xchat.tv nabízí PSD v různých kategoriích, které se mohou měnit čas od času. Nicméně, mějte na paměti následující:
  1. V Žhavý Flirt kategorii, nahota či sexuální provokace je zakázána v chatu zdarma. V Privátním chatu, nicméně, se mohou Modelové rozhodnout, co chtějí předvádět a co jsou ochotni poskytovat.
  2. V kategorii Spřízněná duše a všech jejich sub kategorií, tj. Tanečník, atd., Modelové by neměli implikovat či poskytovat jakékoli sexuálně explicitní obsah, ať už v psané formě, obrázek, či živý video přenos. Chatují v rozsahu subjektu specifikovaném v jejich subkategorii.
  3. Ve všech ostatních kategoriích můžete požádat nahou erotickou show při Privátním Chatu v souvislosti s nastavením Ochotností zvoleného Modela. Obecným pravidlem je, že účinkujícím není dovoleno ve Free Chatu ukazovat nahotu nebo jakýkoli pornografický obsah.
 5. www.xchat.tv na svých stránkách používá dvě nejoblíbenější standardní technologie, aby nabídka obsahu mohla být dokonale přizpůsobitelná a zaručovala nejvyšší možnou uživatelskou vstřícnost. Na www.xchat.tv je uživatel Pánem!

článek: www.xchat.tv - služby a záruky

 1. Stránky www.xchat.tv jsou rozděleny na konkrétní oblasti, které nabízejí zábavné erotické služby zdarma nebo placené. www.xchat.tv neustále obohacuje své služby, aby byly splněny požadavky uživatelů.
 2. Před objednáním zamýšlené služby je důežité vzít v potaz její obsah, cenovou nabídku a způsoby platby (kreditní a platební kartou, online platba atd.) umožněné pro tuto službu ve Vaší zemi. Informace naleznete na webových stránkách.
 3. Zveřejnění jiného obsahu na webových stránkách neznamená, že www.xchat.tv podporuje jeho autora ani že přebírá za takový obsah zodpovědnost.
 4. www.xchat.tv nedavá, a to v rozsahu povoleným zákonem, žádné záruky nebo prohlášení, pokud jde o informaci, služby nebo produkty poskytované prostřednictvím nebo v souvislosti se službami. Odběratelé a/nebo hosté užívájí služby na vlastní nebezpečí.
 5. www.xchat.tv soustavně usiluje o poskytování co nejlepšího možného obsahu a služeb pro každého uživatele. Nemůže však dávat záruky prodejnosti, vhodnosti k nějakému účelu či bezvýslednosti užívání obsahu ve smyslu jeho správnosti, přesnosti, včasnosti, spolehlivosti ani jiného.
 6. Ani www.xchat.tv ani žadná další strana zapojená do vytváření, produkci nebo poskytování služby nebo obsahu není zodpovědná za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo následné škody vyplývající z přístupu, užívání, nebo výkladu, služeb, produktů nebo informaci poskytnuté www.xchat.tv, aniž jsou dotčeny s podmínkami uvedenými níže v této dohodě.
 7. Po výslovném souhlasu od zákazníka (Skrz email či chat mód), www.xchat.tv - Tým Zákaznických Služeb může začít vzdálené ovládané sezení k přístupu počítače zákazníka za účelem opravy technických potíží či získání systémových informací, aby našli příčinu závad.

  Vyjádřením souhlasu k `vzdálenému ovládanému sezení`, zákazník bere na vědomí a souhlasí se vzdát všech právních kroků vůči www.xchat.tv stejně jako jejich zaměstnancům, v souvislosti se vzdáleně ovládaným sezením.
 8. Pokud Poskytovatel Dospělých Služeb (PDS) je zvýrazněn jako "Exkluzivní model dostupný pouze na www.xchat.tv" to znamená, že PDS má exkluzivní služební souhlas přímo či nepřímo sepsán s Operátorem Webu. Tudíž, můžete najít tohoto PDS pouze na www.xchat.tv a na webu, kde je obsah poskytnutý od Operátora webu.

článek: www.xchat.tv - zásady

 1. www.xchat.tv nemá v úmyslu podporovat jakékoli nemorální zájmy; za tímto účelem byla stanovena přísná pravidla.
 2. Jako platinový sponzorský člen asociace webových stránek hájících ochranu dítěte ASACP a člen organizací RTA (organizace Určeno pro dospělé) a ICRA (asociace hodnotitelů obsahu internetu) se www.xchat.tv zavazuje k ochraně nezletilých jedinců.
 3. Služby www.xchat.tv jsou dostupné pouze osobám starším 18 let (v některých zemích 21 let). Z toho důvodu není pro mladistvé žádný explicitně erotický materiál snadno dosažitelný.
 4. Osobám mladším 18 (v některých oblastech 21) let rovněž není dovoleno být poskytovatelem erotických služeb (ASP). Z toho vyplývá, že všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) v době fotografování nebo natáčení dovršili 18 (v některých oblastech 21) let a správce záznamů eviduje pro toto důkazy. www.xchat.tv v žádném případě nevyužívá děti jako poskytovatele erotických služeb (ASP).
 5. Všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) musí splňovat tři hlavní požadavky:
  1. podepsání dohody, ve které se prohlašuje zejména pravost poskytovaných osobních dat a věku;
  2. poskytnutí naskenované kopie identifikačního průkazu;
  3. poskytnutí fotografie, na které poskytovatel erotických služeb (ASP) drží svůj identifikační průkaz vedle své tváře.
 6. Účty poskytovatelů erotických služeb (ASP) jsou v případě, že poruší zásady www.xchat.tv, okamžitě a trvale zastaveny.
 7. Na www.xchat.tv je zásada nulové tolerance k dětské pornografii (psané i obrazové). V případě sebemenšího podezření je dotyčný účet okamžitě a trvale uzavřen a mohou být kontaktovány příslušné orgány.
 8. www.xchat.tv si vyhrazuje právo okamžitě a trvale uzavřít účet, jehož viditelný název je urážlivý, vztahuje se k mladistvým nebo existuje sebemenší podezření, že jde o falzum.

článek: www.xchat.tv - registrovaní uživatelé

 1. K registraci na www.xchat.tv je bezpodmínečně nutné mít dovršeno 18 nebo v některých oblastech 21 let věku, v souladu s místní legislativou příslušnou pro uživatele.
 2. Registrací na www.xchat.tv a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 3. Registrací na www.xchat.tv a přijetím této smlouvy uživatelé souhlasí, že odškodní stránky www.xchat.tv, jejich úředníky, představitele, partnery, právníky, akcionáře, manažery, členy, agenty i zaměstnance, zaplatí jim soudní výlohy a udrží jejich bezúhonnost v případě jakýchkoli stížností, ztrát, závazků nebo výdajů (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nárokovaných třetími stranami v souvislosti s chováním uživatelů, jejich prohlášeními nebo činnostmi, stejně jako v souvislosti s porušením jakýchkoli podmínek a závazků zde obsažených nebo s nezákonným jednáním v rámci této smlouvy.
 4. V případě Předplatitelovo; nezákonného jednání či porušení Pravidel, www.xchat.tv může zrušit, bez upozornění, předplatitelovo účet a/nebo cokoli s tím spojené.www.xchat.tv nebude zodpovědný za jakékoli ztráty při takovémto zrušení na jakoukoli kompenzaci či vrácení peněz za kredity. www.xchat.tv má nárok suspendovat související Členské účty a Členy z používání Webu a/nebo zrušit jednostranně Členský účet(účty) s okamžitým efektem, pokud www.xchat.tv věří, že Člen nesplňuje požadavky stanovené v těchto Podmínkách a Pravidlech. V případě ukončení vzhledem k těmto Podmínkám kvůli porušení, nezákonnému chování či podezření, že Člen nesplňuje požadavky určené v těchto Podmínkách a Pravidlech, www.xchat.tv bude nadále nárokovat dle uvážení zakázat jakékoli související kreditní karty a/nebo platební metody (bez časového limitu) souvisejících s těmito účty kteří budou zrušeni při těchto okolnostech pro odůvodnění těchto měřítek.
 5. Tato dohoda vstoupí v platnost a to ode dne, kdy Host vstoupí na www.xchat.tv a /nebo Odběratel se zaregistruje na www.xchat.tv a přijímé tuto smlouvu a zůstane v platnosti, dokud nebude řádně vypovězena kteroukoli stranou v plném souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této Dohodě.

článek: www.xchat.tv - poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání

 1. Uživatelé mohou zakupovat kreditové balíčky, které lze utrácet v dostupných oblastech erotické zábavy; před výběrem služeb je tedy nutno, aby uživatel vzal v potaz odpovídající obsah, cenovou nabídku a možnosti platby na webových stránkách.
 2. Chatování s oblečenými poskytovateli erotických služeb (ASP) je zdarma. Chce-li však uživatel přístup k úplné funkci služby (včetně svlečených poskytovatelů erotických služeb - ASP - a soukromých show), musí kliknout na tlačítko Soukromá show a od tohoto okamžiku se nachází ve videochatové místnosti s poskytovatelem erotických služeb (ASP) v soukromém režimu, kde jsou mu po vteřinách odečítány zakoupené kredity. Předplatitelé berou na vědomí, že PDO mají právo na dočasný limit text chatu zdarma pro Předplatitele, kteří si ještě nezakoupili kreditové balíčky
 3. Během soukromé show s poskytovatelem erotických služeb (ASP) může uživatel využít možnosti Rychlý nákup. Tato funkce umožní uživateli v průběhu show okamžitě a ručně navýšit svůj zůstatek kreditu o zvolený balíček.
 4. Odběratelé mohou také použít funkci SmartBuy, aby měli soukromé show bez přerušení. Tato funkce umožňuje, aby systém automaticky zvysil kredit bilanci odběratele vždy, když zůstatek na účtu klesne pod 7 kreditů. Ve výchozím nastavení je Smart Buy nakupuje 27.99 balík, však člen má možnost změnit kupní částku SmartBuy.
 5. Předplatitelé jsou informováni o uvedeném auto-nákupu při každém výskytu, pomocí automatického upozornění e-mailem a může deaktivovat funkci Nastavením účtu.
 6. Pokud transakci zruší banka, Funkce SmartBuy se automaticky deaktivuje. Až člen úspěšné nakoupí, bude Funkce SmartBuy znovu aktivovaná.
 7. Platba za použití uvedených možností bude provedena způsobem, který si uživatel zvolil.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that www.xchat.tv reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. Pro informace o vyúčtování a podpoře, použijte prosíme příslušné kontaktní údaje, které se týkají Operátora webu, se kterým jste se registrovali, takové detaily jsou popsány pod Klauzulí 13 níže.
 10. Ohledně bankovních výdajů je třeba, aby se každý předplatitel informoval přímo u své banky.
 11. www.xchat.tv nepřejímá odpovědnost za jakékoli potíže vyskytující se mimo www.xchat.tv.
 12. Jakékoli stížnosti musí být vzneseny do 24 hodin od vyskytnutí přoblému na zákaznickém servisu www.xchat.tv. Vzhledem ke složitosti a obtížnosti procesu určení oprávněnosti stížností vznesených po uvedené době 24 hodin bude na tyto brán zřetel pouze v případě mimořádných událostí.
 13. Kdykoli to bude považováno za nutné, může zákaznický servis www.xchat.tv pečlivě prošetřovat hlášení a další data, která má k dispozici, a používat pro tyto účely jakékoli dostupné prostředky.
 14. V souladu s výslovným zřeknutím Předplatitele o odstoupení od smlouvy/práva zrušení v souladu s doložkou 4.2 k této dohodě, žádné požadavky na vrácení peněz nebo zrušení nebudou přijímané v případě, že Předplatitel začal konzumovat zakoupený kreditní balík. Některé náhrady jsou však možné a to z podmínek stanovených v následujících odstavcích.
 15. www.xchat.tv bude kompenzovat/vracet kredity v počtu přiměřeně rozhodných vůči zaplacené ceně a problém efektivně ohlásit, když se ztratí jakékoli kredity kvůli nějaké dysfunkci na www.xchat.tv nebo jiném Poskytovateli Služeb pro Dospělé (PSD) v "Pouze Nazí" sekci stránky zcela a explicitně odmítají provádět erotický obsah. V případě, že je nějaký erotický obsah uskutečněn, www.xchat.tv bude posuzovat situaci a rozhodovat, zda je nárok zákazníka oprávněn a jakákoli kompenzace/vrácení kreditů je uskutečněno. Modelové v kategorii Žhavý Flirt se mohou rozhodnout na erotickém obsahu v privátních show. Nicméně nemají dovoleno dělat falešné sliby, které nakonec nesplní. Modelové v této kategorii nemusí provozovat erotický obsah, ale při privátní show mohou s něčím takovým souhlasit.

  Subjektem podmínek a pravidel zde, každý Předplatitel by měl brát na vědomí, že pokud se on/ona bere jako První Člen (takový termín definován níže), je doporučeno pro něj/ní k indikaci a/nebo opakování jakýchkoli specifických žádostí k poskytovateli služeb od počátku privátního chatu v případě, že privátní show není dle jeho/jejích očekávání, taktéž ponechání dosti času na splnění takových žádostí od PSD. Opodstatněnost nároků Předplatitele založených na nesplněních žádostí nebude zvážena v případě, že Předplatitel (jako První Člen, takový termín definován níže) nesplňuje výše uvedené doporučení.

  Předplatitelé by měli nadále porozumět a souhlasit, že při připojení do již běžící Privátní Show započaté jiným Předplatitelem (zmiňováno jako "První Člen"), předplatitel(é), kteří je/jsou nadále připojeni do takových vystoupení ("Připojující se Členové") je/jsou předpokládáni jako pasivní účastníci do té míry poskytovatelé služeb/Modelové je/jsou povinni poslouchat ždosti Prvního Člena. Výsledek v těchto případech, Připojující se Členové nemůžou žádat jakoukoli kompenzaci či vrácení platby, kromě poruchy www.xchat.tv, která může být demonstrována od Připojujících se Členů.

  Kromě Privátního Chatu, Předplatitelé také mohou kontaktovat Poskytovatele Služeb pro Dospělé ("PSD") skrz offline chat zprávy, nebo pokud je PSD dostupný, skrz Video/Hlasový hovor. Mějte na paměti, že Předplatitelé nemusí poslouchat specifické požadavky k PSD skrze Video/Hlasový hovor.
 16. Kvůli platebnímu systému aplikovaného Operátorem webu a třetím stranám platebních procesorů a tím, že podmínky vrácení peněz jsou splněny, vrácení peněz se aplikuje pouze na stejnou částku, jaká byla zaplacená při určitých kreditových balíčcích, pokud související balíčky nebyly použity či utraceny, i částečně. To znamená, žádné částečné vrácení peněz z kreditových balíčků není možné. Tudíž kdykoli je kreditový balíček částečně použit (včetně kreditových odměn), vrácení může být pouze ve formě kreditů (a ne peněz) k dřívější hodnotě kreditů, podle splněných podmínek způsobilosti. Způsobilé vrácení peněz bude zpracováno pomocí stejné platební metody aplikované na kreditový balíček originálně zakoupený a pro který je vyžádáno vrácení peněz. Výsledkem vrácení peněz je odpovídající částka kreditů bude stržena z vašeho zůstatku účtu. Berte na vědomí, že některé platební metody nedovolují vrácení kvůli technickým omezením souvisejícím s jejich používáním.
 17. Množství útrat na související služby, jako jsou VIP show lístky, Kup Můj Obsah, Tip, Překvapení, Nakouknutí, Snapshot funkce, Messenger, offline/privátní zprávy, Video/Hlasové hovory, Košík dobrot, a/nebo MyStory předplacení, nejsou subjektem k vrácení peněz/kompenzace. Snapshot(y) budou viditelné, dokud je účet Účinkujícího aktivní a neuzavřený na webu. Mějte na paměti, že Nakouknutí zdarma vyprší po 168 hodinách od data a času posledního obdržení Nakouknutí zdarma od Operátora webu.
 18. Bez ohledu na výše uvedené, www.xchat.tv nenese odpovědnost za jakékoliv pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné chování jakéhokoli z Hostů/Odběratelů nebo jakéhokoliv selhání výkonu, chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, defektu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádeží nebo zničení nebo neoprávněného přístupů nebo použití záznamů, a to na základě smlouvy nebo na základě jakékoli jiné žaloby, pro jakoukoli částku zaplacenou Účastníkem pro www.xchat.tv.
 19. www.xchat.tv ani žádná z jejích spřízněných nebo propojených společností nebude za žádných okolností, včetně mimo jiné v případě nedbalosti, nést zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody vyplývající z užívání jejích služeb nebo nezpůsobilosti je užívat, aniž je tím dotčeno cokoli z uvedeného v tomto odstavci.
 20. Web a všechny jeho funkce musí být použity vždy za všech okolností dle jejich zamýšleného použití. Jakékoli nečestné chování, akce, manévrování jakýchkoli způsobů, včetně pokusů, hlavně ohledně obcházení pravidel (ať už psaných či řečených) mohou vést k okamžitému pozastavení či ukončení účtu Člena. Prosíme, mějte na paměti, že Operátor webu má právo jednat dle závěrů ať už odhadnutých či z faktů přivedených na povrch skrz webové monitorování či jinými způsoby dovolenými zákonem. Mějte na paměti, že hlavně tvorba několika účtů stejným uživatelem za účelem více hlasů a nefér jednání (či jeho pokusu) vyústí k selhání Model OCENĚNÍ hry ve výše zmíněné kategorii a může vyústit v ukončení každého vašeho Členského účtu s www.xchat.tv. Případy nečestného či podvodného chování související s online transakcemi jsou brány s vysokou prioritou. Takovéto případy mohou být převedeny k dedikovaným a seriózním poskytovatelům, v rámci aplikovatelné regulace soukromí dat.
 21. Registrovaný uživatel souhlasí, že v případě jakékoli podvodné transakce má www.xchat.tv právo použít veškeré dostupné informace k veškerým právním krokům, včetně mimo jiné historie prohlížeče, IP a e-mailových adres a dalších sledovatelných činností. Během takovýchto právních kroků mohou stránky www.xchat.tv využít další odbornou vyšetřovací stranu a předat jisté informace, aby vyhověly oprávněným požadavkům, chránily svá práva a obhájily zájmy svých zákazníků. Registrovaný uživatel ponese veškeré náklady spojené s jakýmkoli podvodným jednáním.
 22. www.xchat.tv zaručuje plnou spolupráci s právními orgány vyšetřující podvodné transakce a další záležitosti spadající pod soudní pravomoc, a reaguje na soudní obsílky a příkazy. Z tohoto důvodu účastníci mohou používat pouze vlastní platební metody na našich webových stránkách.
 23. Vezměte prosím na vědomí, že stránky www.xchat.tv si vyhrazují právo zaokrouhlit částku k vyplacení kompenzace nebo náhrady peněz, a jsou tímto zplnomocněné zaokrouhlení uplatnit.
 24. Mějte na paměti, že pokud je nový uživatel podmínka pro získání odměn, poté nová registrace účtu na www.xchat.tv není brána jako nový uživatel. Bonusové či kredity zdarma jsou dostupné pouze jednorázově pro nové nákupy uživatelů, kteří jsou poprvé na webu spravovaný Operátorem Webu. Kredity či jiné odměny nejsou dostupné s CCBill a mobilními nákupy. Odměny jsou částí zakoupených kreditových balíčků a tudíž vrácení peněz NENÍ možné po utracení/použití jich na naší stránce.
 25. Mějte na paměti, že pokud je jednorázová nabídka propagována na jakýkoli kreditový balíček, taková propagace platí pouze jednou za existujícího či nového uživatele, nehledě na počet zaregistrovaných účtů (existujících či nově vytvořených), které uživatel může mít a/nebo s pomocí jakýchkoli metod jich může získat či používat. V opačném případě, zakoupené kredity budou zpracovány bez slev a počet kreditů bude omezený na ekvivalent zakoupení bez propagace. Mějte také na paměti, že ani zlevněné kredity zakoupené, ani kredity z účtů, které mají propagační kredity, nemohou být převedeny na jiného uživatele či jiný Členský účet. Nehledě na ostatní, by mělo být jasné, že takovéto propagace a související propagační kredity nejsou aplikovatelné/dostupné pro uživatele používající tyto platební metody: Platba mobilem, Platba dárkovou kartou, Bitcoin/Litecoin, Altcoiny, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty and Boleto nebo pro Členy, kteří zvolili či akceptovali platby zpracované od CCBill. Také mějte na paměti, že při propagaci kreditových balíčků, které překročili 157.99 kreditů by měli mít stejné benefity a/nebo extra kredity (v určitém případě) jako 157.99 kreditový balíček.
 26. Noví předplatitelé si mohou ověřit kreditní kartu s menší transakcí na kterou mají nárok na 9.99 propagačních kreditů. Částka ověřovací transakce bude okamžitě vrácena držiteli karty. Výše zmíněné propagační kredity nebudou dostupné těm uživatelům, kteří již mají členství na www.xchat.tv či na jiné stránce spravované Operátorem Webu.
 27. V zobrazené ceně kreditových balíčků jsou zahrnuty veškeré náklady související s měnou a transakcí. www.xchat.tv si vyhrazuje právo upravit ceny vzniklé kolísáním kurzu měny.
 28. Mějte prosím na paměti, že zneužití kreditní karty a/nebo ověření email adresy může vést k terminaci tohoto souhlasu operátorem webu s uživatelem. V této souvislosti prosím mějte také na paměti, že pouze utrácení kreditů je započteno do týdenních awards her modelů, které je odvozeno od nákupu kreditů stejného účtu člena.
 29. Na základě pravidel Club Elite programu jak definováno na stránce zvlášť v účtu Předplatitele, Předplatitelé získávají Club Elite body úrovní pouze když utrácejí kredity. Utrácení kreditů subjektem k vrácení či refundace nevyústí ve zvýšení Club Elite bodů úrovně. Jsou zde denní odměny Club Elite bodů úrovně pro každou hodnost zvlášť. Takovéto odměny se stávají každý den, nehledě na Vaší aktivitu na webu. Mějte na paměti, že úrovně hodností nemohou být přesunuty či sdíleny mezi účty, nehledě na tom, že dva účty patří jedné osobě. S uzavřením Předplatitelského účtu, všechny Club Elite úrovně bodů budou ztraceny a nemohou být obnoveny. Prosím, kontaktujte uživatelskou podporu, pokud si nepřejete být v Club Elite programu. Tímto souhlasíte s Souhlas pro Předplatitele a souhlasíte, že jste četli a chápete podmínky a regulace Club Elite programu.
 30. Každý uživatel se účastní Club Elite programu zaregistrováním na www.xchat.tv. Vzhledem k Club Elite programu, Členové získávají bodyh odností založené na utracených kreditech v určitém měsíci. Čím více bodů hodnosti mají, tím lepší Club Elite hodnost získají, takže jednoduše Člen může být Casanova (Rank VI. - viz. zde). Je zde násobič pro každou hodnost, který pomáhá Členům získat více Club Elite bodů hodností.
 31. Člen může získat vyšší hodnost pokud on/ona získá potřebný počet hodnostních bodů v kalendářním měsíci. Tato nová hodnost bude platit do konce aktuálního kalendářního měsíce. Pouze část bodů hodnosti bude převedena do dalšího měsíce pro novou hodnost. Všechny ostatní body hodnosti budou resetovány a ztraceny první den v novém kalendářním měsíci. Mějte na paměti, že body hodností jsou jako bonusy každý den, nehledě na Vaši denní aktivitu a obsah těchto bonusů je pro každou hodnost jiný.
 32. Členové mohou jít do Nastavení pro upravení kdykoli chtějí sdílet jejich Club Elite hodnost s ostatními Členy nebo s Vystupujícími. Jakýkoli Člen může zastavit jeho/její účast v Club Elite programu posláním žádosti Týmu Uživatelské Podpory.
 33. Placením za video nebo album na stránce Vystupujícího bude viditelný pro Vás na 90 dní. Mějte na paměti, že mezi těmito 90 dny Vystupující má právo změnit obsah kdykoli chce. Pokud je účet vystupujícího pozastaven pro jakýkoli důvod jeho/její obsah nebude dostupný nadále na www.xchat.tv.
 34. Člen, který utratil nejvíce kreditů v souvislosti s Vystupujícím v chatu zdarma od Překvapení od posledního resetu bude odměněn titulem "Král místnosti" na 24 hodin, dokud některý jiný Člen nedá více Překvapení kreditů v té samé chat místnosti ve stejném časovém úseku. "Král Místnosti" titul nepřidává žádné jiné výhody nebo benefity a je aplikovatelný pouze v chatu zdarma.
 35. Operátor webu může spustit čas od času doporučovací programy, pokud takovéto programy probíhají, platí na ně pravidla níže:

  Pokud jste si někdy zakoupili kreditový balíček v hodnotě alespoň 17.99 kreditů, máte nárok se účastnit v našem doporučovacím programu za použití stejného Členského účtu a doporučit www.xchat.tv Vašim přátelům pod následujícími podmínkami. Prosíme, mějte na paměti, že doporučením naší stránky vašim přátelům jim poskytnete odkaz odkazující na naší stránku, což povede k jejich identifikace pouze v případě, že se zaregistrují jako Členové. Takovéto informace mohou být poskytnuty pouze pod podmínkami popsanými v přehledu souvisejícím s doporučovacím programem v uživatelském menu vašeho účtu. Je vaší zodpovědností se ujistit, že osoba, které posíláte odkaz, si je plně vědoma, že jste tak učinili čistě za účelem získání odměny a chápou a souhlasí s tím, jak používáme jejich data. Viz. naše Podmínky soukromí pro více informací.

  Máte právo na určitou odměnu v kreditech (nelze vrátit či zaměnit za peníze za jakýchkoli podmínek) pokud se nový Člen, tj. osoba, která nebyla nikdy registrována na stránce spravované od Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., se dostaví na www.xchat.tv z vašeho doporučovacího odkazu, registruje se jako Člen a udělá svůj první úspěšný nákup na www.xchat.tv. Ve stejném případě, tento nový Člen také dostane určitou odměnu v kreditech.

  Prosíme, mějte na paměti, že jakýkoli pokus o zneužití doporučovacího systému vyústí v suspendaci či uzavření vašeho účtu. Všechny formy spamu jsou zakázány, tudíž, posílejte pozvánky pouze vašim přátelům na www.xchat.tv s doporučovacím odkazem a pozorně si přečtěte Klauzuli 11 o spamování.

  Operátor webu si rezervuje právo modifikovat a/nebo suspendovat jakýkoli doporučovací program, kdykoli, bez předchozího upozornění.
 36. Mějte prosím na paměti, že některé transakce jsou zpracované skrz American Payments United, Inc., korporaci registrovanou s číslem 7668152 v Delaware Secretary of State a s registrovanou adresou na 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.
 37. Zdarma Minut Privátu. Operátor Webu může spustit propagační nabídky čas od času, kde můžete získat zdarma vteřiny/minuty Privátního Chatu k použití s Modelem. Další specifické podmínky se mohou aplikovat podle propagační nabídky.

Klauzule: www.xchat.tv - Prohlášení Odběratele a/nebo Hostů

 1. Jsem si plně vědom toho, že www.xchat.tv vysílá zábavný obsah pro dospělé pro své Hosty/Předplatitele.
 2. Jsem si plně vědom/a, že sledování erotického obsahu je dovoleno pouze uživatelům starším 18 nebo v některých oblastech 21 let.
 3. Výslovně prohlašuji, že k dnešnímu dni jsem dosáhl/a věku, jež mi umožňuje sledovat erotický obsah v souladu s místní legislativou.Já potvrzuji, že jsem plně způsobilý k právním úkonům a mentální kapacitu volně souhlasit s těmito Podmínkami a používat/zobrazovat související služby bez omezení. Souhlasím, že bych neměl používat tyto služby, pokud jsem z nějakého důvodu nezpůsobilý.
 4. V současné době mám bydliště v zemi, kterou jsem pravdivě a přesně indikoval ve formuláři při registraci na www.xchat.tv a zavazuji se okamžitě informovat, do 24 hodin, jakékoli změny ohledně bydliště zasláním emailu na help@jwsbill.com. Dále beru na vědomí, že Operátor webu je povinen vybírat příslušné daně na základě místa mého bydliště jako Člena.
 5. Beru na vědomí, že výše uvedená povinnost bude považována za platnou až do doby, kdy www.xchat.tv potvrdí, že výše zmíněné změny byly přijaty.
 6. Jsem plně a výlučně zodpovědný/á za jakékoli nepravdivé prohlášení ohledně mého bydliště a za neinformování www.xchat.tv o jeho změně v souladu s výše uvedenými podmínkami.
 7. Rovněž potvrzuji, že jsem si vědom své trestní zodpovědnosti, a budu proto za každých okolností jednat v souladu s příslušnými zákony a obecně uznávanou morálkou své lokality.
 8. Jsem přesvědčen/a, že jako dospělá osoba mám nezadatelné právo číst a sledovat jakýkoli obsah, který považuji za vhodný.
 9. Čtení nebo prohlížení obsahu těchto stránek nijak nenarušuje normy nebo zákony mého sousedství, mé obce, mého města, kraje, země nebo státu.
 10. Jsem si plně vědom/a, že obsah a materiál poskytovaný na www.xchat.tv, včetně mimo jiné živých kamerových přenosů, obrázků, grafik, aplikací a textů jsou žádně ošetřeny příslušnou legislativou a že všechna práva jsou vyhrazena. Budu je proto používat výlučně pro svou osobní potřebu.
 11. Jsem si plně vědom(a), že www.xchat.tv bude plně spolupracovat s oprávněnými úřady při vyšetřování podvodných transakcí a jiných záležitostí, spadajících pod právní záležitosti, a bude také odpovídat na soudní obsílky a předvolání, a souhlasím s tím.
 12. Beru na vědomí, že www.xchat.tv a spřízněné servery neponesou zodpovědnost za jakékoli právní důsledky, které mohou vzniknout jako důsledek podvodného vstupu na tyto stránky nebo jejich užívání, případně jako důsledek podvodného přístupu k materiálům zde obsažených či jejich užívání.
 13. Rovněž beru na vědomí, že www.xchat.tv ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené kontakty s poskytovateli erotických služeb (ASP).
 14. Chápu a přijímám skutečnost, že www.xchat.tv ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody, které mohou vyplynout z nepravdivých prohlášení a jejich případných důsledků, z porušování práv uživatelů, prostituce, pedofilie, dětské pornografie, nelegálního zneužívání, vykořisťování nebo obchodu s ženami či dětmi.
 15. Uznávám a souhlasím s tím, že práva duševního vlastnictví (včetně a bez omezení práv na užívání, upravovaní, překlad, atd.) na veškerý obsah (např. chat, zprávy, obrázky, videa, atd) vytvořena, publikována nebo jinak zveřejněna mnou na www.xchat.tv patří www.xchat.tv.
 16. Já tímto výslovně prohlašuji, že nebudu používat služby www.xchat.tv k propagaci jakéhokoli obsahu a/nebo produktu, který patří ke konkurenčním Operátorům webu. Jakýkoli pokus k použití www.xchat.tv na konkurenčních oficiálních stránkách či jménech a/nebo ochranných známek a/nebo jakékoli jiné reference na konkurenci www.xchat.tv, včetně nechtěných překlepů, budou brány jako nekalý obchod a marketingová praxe a bude také stíhána dle plného platného zákona. Beru tímto na vědomí a souhlasím, že porušení této klauzule může implikovat okamžité zrušení mého účtu.
 17. Dávám souhlas www.xchat.tv k monitorování a nahrávání mých online aktivit na webu limitované na zprávy v privátním chatu, zahrnující mé žádosti na www.xchat.tv služby, emaily, hlasování, tipy, a/nebo překvapení dané/obdržené s Poskytovateli Dospělé Zábavy a podobných.
 18. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jakýkoliv materiály zaznamenané nebo jakékoliv originální díla vyrobené v rámci této dohody a/nebo při používání služeb www.xchat.tv (a všechna práva včetně a bez omezení copyrightu) patří a mohou mít za jediného a výhradního vlastníka www.xchat.tv.
 19. Tímto se výslovně vzdávám všech práv a prohlašuji, že se vzdávám jakýchkoli nároků vzniklých porušováním mých práv ze strany www.xchat.tv, včetně mimo jiné morálních práv, práv na soukromí, práv na publicitu, vlastnických i jiných práv nebo práv na kredit za materiály nebo myšlenky zde uvedené.
 20. Prohlašuji a beru na vědomí, že nejednám jako právnická osoba, ale jako jednotlivý zákazník, a v žádném případě nákup služeb v této smlouvě nebude považován za součást mých profesionálních aktivit.

Klauzule: www.xchat.tv - Povinnosti Odběratelů a/nebo Hostů

 1. Souhlasím, že nebudu kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, přenášet ani jinak činit veřejnosti přístupným obsah nebo materiály z www.xchat.tv bez předchozího písemného souhlasu od www.xchat.tv.
 2. V plné míře ponesu důsledky případného uvedení nepravdivých údajů a ponesu zodpovědnost za právní důsledky, které mohou vyplynout z prohlížení, čtení nebo stahování materiálů a obrázků umístěných na těchto stránkách.
 3. Nebudu nikdy vystavovat mladistvé obsahu těchto stránek a budu co nejlépe předcházet tomu, aby mladiství měli přístup k těmto stránkách nebo mohli zahlédnout jejich obsah, zejména například tím, že nebudu uvádět takové stránky mezi jejich oblíbené. V případě, že nezletilí by měli přístup k www.xchat.tv přes můj účet nebo pomocí údajů z mé platební karty, nesu za toto osobní zodpovědnost.
 4. Přebírám veškerou odpovědnost za udržení bezpečnosti mého účtu a hesla.
 5. Nebudu uvádět osobní informace, poskytovat nebo podporovat eskortní služby či prostituci.
 6. Nedomluvím si osobní schůzku s jakýmkoli Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO), jelikož je to zakázáno, a nevyměním své telefonní číslo s Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO)/Předplatitelem nebo jakkoli zkusit mít fyzický kontakt s Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO)/Předplatitelem. V jakémkoli případě, beru na vědomí, že www.xchat.tv nebude zodpovědný za porušení těchto Pravidel a Podmínek, že jsem se pokusil(a) mít fyzický kontakt s Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO)/Předplatitelem. Beru na vědomí, že v případě dokázání, že jsem si domluvil osobní setkání s Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO) či se o to pokusil, můžu být zabanován(a) z webu a můj účet bude uzavřen bez jakéhokoli nároku na kompenzaci.
 7. Nepoužiji obscénní výrazy, vyhrožovat či hádat se, porušovat práva návštěvníků, PDO, www.xchat.tv podporuje uživatele nebo řízení webové stránky, jelikož je to zakázáno.
 8. Posílaný a přeposílaný text a zvolené uživatelské jméno nebudou urážlivé, nebudou se týkat pedofilie, dospívání, brutality nebo zoofilie a nebudou se vztahovat k vylučování či konzumaci tělního odpadu.Nadále, přezdívka, kterou si zvolíte při registraci na webu by nikdy neměla obsahovat osobní informace o Vás (jako je Vaše reálné jméno) nebo informace, které mohou vést jinou osobu k Vaší reálné identitě (jako je Vaše veřejná přezdívka, kterou máte na sociálních platformách, jako Facebook, Twitter, atd.). V případě, že se rozhodnete použít takovou přezdívku, která může vést k Vaší identifikaci, mějte na paměti, že jste plně zodpovědní za takovou činnost a nejsme v žádném případě zodpovědní za jakoukoli identifikaci od jiného uživatele na naši stránce).
 9. Nebudu používat poznámky a uživatelská jména, která odporují dobrým mravům, naznačují porušování zákonů nebo jsou klamavá.
 10. Já informuji, okamžitě, www.xchat.tv jakéhokoli nelegálního chování PDO, stejně jako jakýchkoli nezákonných ochranných známek, značek a/nebo registrované hudby.

Klauzule: www.xchat.tv - Tip, Překvapení, Jasmin Gift, a Košík Dobrot

 1. Jako součást online zábavních služeb na Webu, Členové mohou posílat kredity či oblečení Modelům („Překvapení“ či „Tip“ a „Jasmin Gift“ služby). Mějte na paměti, že odesílání Jasmin Giftu nejsou dostupné všem Modelům a Členové nemohou poslat Gift předmět, který již Model obdržel. Člen může zvolit Gift předmět, ale jejich barva a velikost je zvolena Modelem. Doručení Gift předmětu je organizování Operátorem webu. Kreditová cena odeslání Jasmin Gift je včetně všech daní a poštovného.
 2. Na rozdíl od Překvapení či Tipu, Jasmin Gift musí být akceptován Modelem. Pokud Model odmítne Jasmin Gift, či Model neakceptuje Gift do sedmi (7) dnů, Člen, který odeslal takovýto Gift obdrží zpět kredity. Jinak Překvapení, Tip a Jasmin Gift služby nejsou subjektem k jakémukoli vrácení peněz/kompenzace a práva na odstoupení či zrušení se aplikují z klauzule 4.3.
 3. Košík Dobrot. Členům je nabízeno se účastnit v kreditovém fondu ("Fond") na profilové stránce některých Modelů ("Účastnící se Modelové"), za účelem dosažení určitého počtu kreditů ve Fondu ("Cíl") do periody šesti měsíců ("Doba účasti"). Hodnota Cíle je dostupná na profilové stránce každého účastnícího se Modela. Jakmile všechna účast ve Fondu Účastnícího se Modela dosáhne Cíle, košík Jasmin Gifts (hodnota jehož se odvíjí dle hodnoty Cíle) bude odeslána účastnícímu se Modelovi.
  1. Pokud není Cíl dosažen v Době účasti pro Účastnícího Modela, Účastnící Model by měl dostat alternativní kompenzaci z určité hodnoty kreditů zaplacených pro Fond Účastnících Modelů, dle souhlasu mezi Operátorem Webu a Účastnícím Modelem.
  2. Pokud kredity placené do Fondu Účastnícího Modela přesáhnou Cíl, Účastnící Model obdrží, nadále ke košíku Jasmin gifts, dodatečnou kompenzaci z hodnoty kreditů zaplacených do Fondu Účastnícího Modela v přesahu Cíle, dle souhlasu Operátorem webu a Účastnícím Modelem.

článek: www.xchat.tv - rušení registrace

 1. Uživatelé mají možnosti kdykoli zrušit svou registraci na službách www.xchat.tv.
 2. Pokud si přejete zrušit Vaše předplacení a uzavřít Váš účet, prosíme, zvolte "Zapomenout má Data" pod "Nastavení Soukromí" vašeho účtu. Po potvrzení Vašeho rozhodnutí, Váš předplatitelský status bude změněn na "Zrušen" a smažeme Vaše osobní data uložena v našem systému kromě těch vyžadovaných zákonem, našich legitimních byznys zájmů, či jakýchkoli jiných účelů vysvětlených v našich Podmínkách Soukromí.
 3. www.xchat.tv si vyhrazuje právo zastavit nebo zrušit registraci v případě porušení této smlouvy nebo v případě jakéhokoli nezákonného jednání registrovaného uživatele v rámci této smlouvy a kontaktovat příslušné úřady včetně mimo jiné podání trestního oznámení a kontaktování prokurátora.

článek: www.xchat.tv - osobní údaje a zásady ochrany soukromí

 1. Kdykoli se nacházíte na naší stránce, a rozhodnete se registrovat jako Člen a/nebo používat služby naší stránky, budete sdílet a/nebo budeme shromažďovat některé osobní informace o Vás. Prosíme, přečtěte si pozorně naše Podmínky Ochrany Dat, které vysvětluje jak shromažďujeme a sdílíme Vaše osobní informace a možnosti, které máte o používání Vašich citlivých dat.
 2. Jako Člen, nesmím poskytovat jakékoli falešné informace a/nebo dokumenty na www.xchat.tv. Dávám tedy na vědomí, že www.xchat.tv má právo na to, okamžitě a jednostranně, ukončit aktuální smlouvu při jakémkoli náznaku padělku.
 3. Systém www.xchat.tv splňuje bezpečnostní standardy PCI DSS, tedy soubor standardů od Visa/MasterCard, které mají velice přísné požadavky.
 4. Zaměstnanci www.xchat.tv mají omezený přístup k osobním informacím předplatitelům www.xchat.tv a jsou vázáni důvěrnostní povinností. Zaměstnanci www.xchat.tv mohou být subjektem disciplinárního řízení, včetně zrušení jejich kontraktů a ve vážných případech i kriminálnímu stíhání, poruší-li tyto povinnosti.

čláínek: www.xchat.tv - funkčnost a bezpečnost

 1. K zajištění plné funkčnosti www.xchat.tv doporučuje uživatelům povolit ve svém prohlížeči Cookies.
 2. Tým správců www.xchat.tv sleduje všechny kamerové přenosy na stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 3. Díky své precizní a jedinečné struktuře se tyto stránky nikdy nesetkaly s vážnějším narušením bezpečnosti.
 4. www.xchat.tv is a Scam-Free Zone.

článek: www.xchat.tv - spam

 1. www.xchat.tv nerozesílá spamové zprávy ani je nebude tolerovat; ode všech činností souvisejících se spamem se distancuje.
 2. Za spam může být považováno toto:
  1. Manipulování se zprávami, jako např. hlavičkami e-mailů, poslanými na počítačový systém www.xchat.tv nebo jeho prostřednictvím, způsobem, který by mohl registrovaného uživatele www.xchat.tv uvést v omyl.
  2. Odesílání pošty z e-mailových serverů třetí strany bez jejího vědomí.
  3. Posílání a rozesílání informací nepravdivých, klamavých nebo jakkoli ohrožujících obchodní zájmy serveru www.xchat.tv, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti.
  4. Přímé nebo nepřímé využívání počítačového systému www.xchat.tv k usnadňování přenosu nežádoucího nebo neautorizovaného materiálu, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti. Týká se to všech propagačních materiálů, webových adres a jakýchkoli jiných forem nevyžádaných nabídek, které lze nahrávat na servery, posílat diskusní skupině, posílat e-mailem, elektronicky přenášet či jakkoli činit dostupnými.
  5. Vícenásobné nahrávání na server, přispívání do diskuse, posílání e-mailem nebo elektronické přenášení, jde-li o stejnou zprávu, webovou adresu nebo diskusní příspěvek.
  6. Narušování normálního běhu dialogu odesíláním zpráv v rychlém sledu, několikrát za sebou, psaním pouze velkými písmeny nebo jakýmkoli chováním, které uživateli negativně ovlivňuje jeho schopnost zapojovat se do komunikace v reálném čase.
 3. Rozesílání spamu přes systém www.xchat.tv nebo obtěžování registrovaných uživatelů je porušováním všeobecných podmínek webu.
 4. www.xchat.tv vynakládá veškeré možné úsilí, aby byli uživatelé ochránění před škodlivými vlivy nevyžádané pošty.
 5. Jakékoli soudní řízení v případně šíření spamu se považuje za způsobení ztráty pro www.xchat.tv.
 6. Bez ohledu na výše uvedené, je www.xchat.tv oprávněn zasílat na základě podmínek v současné dohodě, svým odběratelům propagační emaily o svých vlastních aktivitách nebo o aktivitách partnerských webových stránek. Každý takový email bude obsahovat možnost odhlášení s budoucího emailingu.
 7. Registrovaní uživatelé mohou občas dostat newsletter vztahující se k www.xchat.tv. Zprávy posílané uživatelům se týkají transakcí nebo vztahů ke stránkám. Přihlášení a odhlášení odběru těchto zpráv je záležitostí jednoho kliknutí. Jakékoli reklamní zprávy budou posílány pouze pokud uživatel vyjádří svůj souhlas dostávat takové propagační a marketingové informace.
 8. Pokud chce uživatel nahlásit spam, doporučujeme použít funkci Vzkaz pro správce v nabídce Můj účet nebo zaslat e-mail na support@livecamhelp.com. Tým správců www.xchat.tv prošetří všechna ohlášení v nejbližší možné době.

článek: www.xchat.tv - kontakty

 1. Zákaznický servis může být kontaktován od:
  1. online podpora;
  2. funkce Vzkaz pro správce na účtech uživatelů;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Odesláním dopisu vašemu souvisejícímu Operátorovi Webu:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 Luxembourg Velkovévodství lucemburské
    nebo 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 Luxembourg Velkovévodství lucemburské

článek: www.xchat.tv - různé

 1. Tato dohoda stanovuje bezvýhradné a úplné ujednání mezi Hosty/Odběratelé a www.xchat.tv s ohledem na její předmět, a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání, ať to písemné nebo slovní.
 2. Všechna ustanovení této dohody zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení, není-li to v rozporu se zákonem či jinými ustanoveními.
 3. Bude-li kterákoli část této dohody považována soudem příslušné justice za nevymahatelnou, neovlivní to vymahatelnost ostatních částí této dohody.
 4. Vítězná strana v jakémkoli sporu vymáhajícím dodržení zde uvedených podmínek bude oprávněna požadovat přiměřenou náhradu výloh za právní zastoupení.
 5. Pokud stránky www.xchat.tv změní podmínky této smlouvy, zveřejní aktuální znění všeobecných podmínek na webu nebo zveřejní oznámení o změní nebo pošle uživatelům e-mailovové upozornění o změnách s předstihem před uplatněním změn.
 6. Pokud jsou pro vás některé změny nepřijatelné, budete se muset vzdát užívání stránekwww.xchat.tv a jejich služeb a budete muset ukončit svou registraci (pokud ji máte). Pokud se nevzdáte užívání stránek www.xchat.tv a jejich služeb, bude se následně mít za to, že jste změnu přijali.
 7. Nemáte nárok na převod či přidělení vašich práv a závazků pod tímto Souhlasem, včetně vaší přezdívky a hesla, na jinou osobu bez předchozího psaného souhlasu Operátorem Webu. Operátor webu může převést či přidělit práva a závazky bez limitů tohoto Souhlasu.
 8. Všechna právní či zákonná prohlášení učiněná společností www.xchat.tv, včetně této dohody, budou mít rozhodnou platnost jen ve své verzi v anglickém jazyce. www.xchat.tv neakceptuje jakékoli právní nároky nebo jiné stížnosti plynoucí z nedorozumění kvůli nepřesnému překladu. Nemáte nárok na převod či přidělení vašich práv a závazků pod tímto Souhlasem, včetně vaší přezdívky a hesla, na jinou osobu bez předchozího psaného souhlasu Operátorem Webu. Operátor webu může převést či přidělit práva a závazky bez limitů tohoto Souhlasu.
 9. Tato dohoda a vyplývající z ní vztahy mezi www.xchat.tv a Hosty/Odběrateli se řídí právem Lucemburského velkovévodství.
 10. Veškeré spory vzniklé mezi www.xchat.tv a Hosty/Odběrateli budou řešeny smírně, a pouze tehdy, pokud toto řešení nebude účinné, spory vyplývající z této smlouvy budou příslušnosti soudů města Lucemburku.
 11. U.S. Patentové oznámení pod 35 U.S.C. § 287(a). Vysílání na www.xchat.tv může být pokryto, mimo jiné, jedním či více U.S. Patentem č. 6,766,376; 7,716,358; 8,595,372; 7,490,053; a 10,567,453, na základě nároků držitelů takových patentů.

Klauzule: www.xchat.tv - Nařízení o digitálních službách

 1. Smazání Obsahu
  1. The Website Operator has implemented measures to counter the presence of illegal and unauthorized content on the Website. We provide Users with an effective mechanism to report illegal content, service or goods and actively cooperate with designated ‘trusted flaggers’ to ensure prompt identification and removal of such content in compliance with the European Regulation 2022/2065, also known as the Digital Services Act (“DSA”).
  2. Illegal and unauthorized content includes but is not limited to child sexual exploitation and abuse material; terrorist content; hate speech; gambling activities; content generated based on the likeness of another person; unauthorized use of intellectual property and image rights; online fraud and crime, etc.
  • For more information regarding illegal content removal please [click here] and for copy infringement please [click here]
  • For national judicial or administrative orders authorities order notice [click here]
  • For trusted flaggers reports [click here]
 • Content Moderation
  1. The Website Operator employs content moderation measures to ensure compliance with its policies and standards, including support staff and technologic tools facilitating the discovery and removal of unauthorized content. Content uploaded, posted, or shared by Users may be subject to review and removal if found to be in violation of these policies and/or this Agreement.
  2. Users acknowledge that the Website Operator may use automated tools and manual review processes to monitor and moderate content. However, the Website Operator does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of its moderation efforts.
 • Measure and protection against misuse
  1. The Website Operator is committed to provide legitimate content and addressing every single complaint with sincerity and care taking into account all factual circumstances of each case.
  2. In the event of any system misuse, the Website Operator will take decisive action to mitigate such occurrences.
  3. Upon the discovery of any misuse report from Users and Models, the Website Operator will promptly issue notification letters when legally required. The Website Operator reserves the right to issue sanctions (including partial or complete suspension or deletion of the account) to Users not complying with this Agreement or the applicable law or if notices/complaints sent are manifestly unfounded, without prejudice of a first warning when legally required.
  4. Misuse includes, but is not limited to, the following behaviors:
   1. Submitting manifestly unfounded notices or complaints about illegal or improper content, especially when done repeatedly over a specific period;
   2. Generating a significant volume of reports that contain insufficient or invalid information, in comparison to the total reports made within a designated timeframe;
   3. Submitting, sharing or endorsing in any way illegal content;
   4. Engaging in or promoting harassment, hate speech, bullying, or any form of abusive behavior in interactive areas of the Website;
   5. Deliberately bypassing geographic or other restrictions to access or distribute content not intended for a user's region.
  5. Our decision to issue sanctions will consider each case individually, assessing the extent, gravity, and intention behind the misuse, based on the total and relative frequencies of such activities and their consequences.
  • For example (without prejudice of a specific and case-by-case analysis):
   • Users engaging in illegal requests or sharing unauthorized content through the chat/video feature or using the chat/video feature to harass, bully, or send inappropriate messages to others may receive an initial warning will be issued for firsttime violations. Continued misuse will result in suspensions (that could range from one (1) day for minor infractions to a hundred and eighty (180) days for severe or repeated violations). In extreme cases, such as repeated sharing of illegal content or severe non-compliance with our rules, the User's account may face permanent deletion.
  • For each case, we will notably consider:
   • The nature and content of the messages or interactions, particularly focusing on their legality and adherence to our rules.
   • The frequency and context of the reported behavior, distinguishing between isolated incidents and systematic abuse.
   • The impact of the behavior on recipients and other Users, including potential harm or distress caused.
 • The Website Operator reserves the right to take appropriate actions in response to misuse report and ensuring a safe and respectful environment for all users. We will take necessary measures to address instances of misuse in accordance with this Agreement.
 • Recommender system transparency
  1. The Website Operator is committed to delivering the highest level of service to its Users to ensure a great experience. Therefore, all recommendations provided to Users are carefully selected based on key criteria, including but not limited to user preferences, historical interactions, and content relevance.
 • Kontaktujte nás
  1. To ensure direct and rapid communication with us in a user-friendly manner, you can send an email to our single point of contact for all recipients of our service at: legal.dsa@jwsbill.com. You can contact us by using English and/or French.